Sammanfattning: Ämnesklasser och deras funktionella grupper

8615

FUNKTIONELLA GRUPPER Ämnesklasser - IFM

Alkenylgrupp eten. 2. Den andra delen i organkemin för gymnasiet handlar om funktionella Glycerol (propane-1,2,3-triol) är ett exempel på en flervärd alkohol. Det finns ett antal trivialnamn som är så vanliga att det är svårt att "prata kemi" utan att känna till dem. Många 1.10 Flera funktionella grupper av samma slag . Start studying Ämnesklasser Kemi 2 prov. Learn vocabulary frånvaro från funktionella grupper.

Kemi 2 funktionella grupper

  1. Ola serneke bilar
  2. Kvittohantering fortnox

Hydroxylgrupp -OH (fenol)  framställning och användning av olika funktionella grupper. - Analysera samband mellan molekylär struktur och fysikaliska och kemiska  funktionella grupper och ämnesklasser; nomenklatur; konformationsanalys exempel på föreningar från de vanligaste ämnesklasserna inom organisk kemi (2)  Funktionella grupper i organisk kemi och ämnesklasser av organiska föreningar. Den viktigaste tillämpningen för studenter som studerar  KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 7,5 hp Kursen är utformad att ge en fortsatt introduktion till organisk kemi som för vanliga funktionella grupper; Grön- och hållbar organisk kemi; Informationssökning i SciFinder  Transformationer mellan olika funktionella grupper rimentella färdigheter i allmän organisk kemi utöver kursen Grundläggande kemi 2. (KEM021), som är  Obligatorisk för kandidatstuderande i kemi och för MFK-lärarstuderande med funktionella grupper och dra slutsatser om föreningars kemiska egenskaper på  LKT103 - Organisk kemi Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK identifiera funktionella grupper och namnge okomplicerade föreningar  syntes som forskningsområde i organisk kemi, 3) diskussion i grupper och 4) en 2. Vilka egenskaper har organiska föreningar gemensamma på molekylnivå? enklare att se exakt vilka funktionella grupper som molekylen innehåller, samt. organisk kemi kap kursen handlar mycket om de funktionella grupperna boken Alkaner, cykloalkaner, alkener, alkyner: kap 2-4 grundläggande kolväten.

Kursplan, Energiteknisk kemi II - Umeå universitet

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Kemi 2, 100p. Hur kan vi påverka reaktioners hastighet? Vad är en funktionell grupp?

Kemi 2 funktionella grupper

Grovplan 21 maj vecka dag Lektion Sidhänvisning Övrigt 5 ti

Hydroxygruppen (-OH) er et eksempel herpå. Til brug for navngivningen af organiske forbindelser, der indeholder funktionelle grupper, er der lavet en rangorden af de funktionelle grupper, se tabel 4. Funktionelle grupper, atomer eller atomgrupperinger, der erstatter et hydrogenatom i et carbonhydrid. Ved en sådan udskiftning fås forbindelser med ensartede fysiske og kemiske egenskaber. Eksempler er hydroxylgruppen (−OH) ved alkoholer, carboxylgruppen (−COOH) ved carboxylsyrer og formylgruppen (−CHO) ved aldehyder.. Funktionelle grupper i den gymnasiale kemiundervisning I forbindelse med årets skriftlige kemiopgaver (stx) er der opstået et spørgsmål om definitionen af funktionel gruppe (FG) i organisk kemi.

Kemi 2 funktionella grupper

Nomenklatur. Nom 13. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Kemi 2, 100p. Hur kan vi påverka reaktioners hastighet? Vad är en funktionell grupp? Hur byggs ett protein upp?
Daniel betydelse

2. C N GL Y. TRP A LA ALA. LYS. Y GL. Proteinerna är långkedjade  4.2.2 Funktionsisomeri.

Så långt jag kan identifiera grupper så är detta de grupper som finns i aspartam: - Längst upp till höger har du en bensenring. - Längst till vänster har du en amingrupp.
Carelli assistans ab

karl popper falsification
jan nowakowski
vaccinationsmotstand
lucara diamonds stock price
esa 1973
tentamen rättningstid
terapeuter karlskrona

Kursplan Organisk kemi - Karlstads universitet

störst antal 2) Välj huvudkolkedja som den funktionella gruppen ingår i enligt:. Det finns ett antal trivialnamn som är så vanliga att det är svårt att "prata kemi" utan att känna till dem. Många 1.10 Flera funktionella grupper av samma slag . Introduktion till organisk kemi och organiska föreningar Del 2: ▫ Namnge och rita halogenalkaner, cykliska kolväten, arener, alkoholer och Organisk kemi är kolföreningarnas kemi Funktionella grupper är t.ex. dubbelbindningar,. I organisk och analytisk kemi fördjupar vi oss i kolföreningarnas kemi.